Cemb P1

Cemb P1 är en microprocessorstyrd manuell maskin- utan motor – som kan balansera dom flesta typer av hjul på marknaden för personbilar, motorcyklar och scooters (till vissa typer av hjul kan det behövas tillbehör).